БНБ прие одобрените художествени проекти за дизайн на българската национална страна на евромонетите от всички номинали: 1 евроцент; 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; 1 евро и 2 евро.

Евромонетите имат обща страна и национална страна. Дизайнът на общите страни на монетите е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. На тях са представени изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството на ЕС.

Съгласно нормативните изисквания, всяка национална страна на евромонетите включва задължителни и незадължителни елементи.

Задължителните, включени в дизайна на националната страна на българските евромонети, са:

  • изобразяване на кръг от 12 звезди, както e върху знамето на Европейския съюз;
  • изписване на кирилица на думата „БЪЛГАРИЯ“ като обозначение на емитиращата държава;
  • за българските евромонети от 2 евро – надпис, изписан последователно по гурта, като на едната половина е изписано „БОЖЕ, ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на втората половина – обърнато изписан същият надпис.

Избраните незадължителни елементи са:

  • изписване на кирилица на думата „евро“ на монетите от 1 и 2 евро, „стотинка“ на монетата от 1 евроцент и „стотинки“ на монетите от 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента;
  • изписване на годината на въвеждане на еврото в България „2025“.

За основни елементи на дизайна на националната страна на българските евромонети е възпроизведен дизайнът на настоящите български разменни монети:

  • Мадарски конник – на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента;
  • Св. Иван Рилски – на монета от 1 евро;
  • Паисий Хилендарски – на монета от 2 евро.

Мотивите за това са, че символите върху настоящите български разменни монети са утвърдени и добре приети от гражданите на България, посочват от БНБ.

От централната банка допълват още, че този подход ще осигури приемственост от сегашните към новите евромонети в България и лесната им разпознаваемост, като в същото време ще бъде потвърдена и продължена българската идентичност чрез познатите символи на българските монети.

Художествените проекти предстои да бъдат представени за одобрение от страна на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз и страните членки от еврозоната.  След тяхното одобрение те ще се използват за производството на евромонети с българска национална страна.

Първоначално ще бъдат произведени 8 номинала евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството на произвежданите монети и сертифициране на българския монетен двор.

Реалното производство на необходимите количества евромонети с българска национална страна ще се извършва след Решението на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото у нас.