Българският дарителски форум отличи SoftServe с наградата “Корпоративен дарител” като компания, която оказва положително влияние върху обществото чрез активната си политика за социална отговорност и иновативни решения за развитие. 

SoftServe печели в категория “Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите” за дарените 3288 работни часа.

Спечеленият приз е резултат от значителните приноси на SoftServe през 2022 г., когато компанията подава ръка на неправителствената организация Заедно в час, посветена на осигуряване на качествено образование за всяко дете в България.

В стратегическо партньорство двете организации си сътрудничат, за да подобрят дигиталната образователна платформа prepodavame.bg, предоставяща материали, курсове и добри практики за учители, директори и експерти в образованието в страната.

Тази инициатива е част от OpenTech програмата на SoftServe - благотворителна краудсорсинг платформа, с която компанията работи по дигитални проекти за различни фондации по целия свят.

Доброволческият екип от специалисти на SoftServe активно участва в проекта, модернизирайки платформата, внедрявайки нови функции, организирайки редовни срещи за проследяване на напредъка, използвайки вътрешни инструменти за управление на задачите и поддържайки постоянна комуникация с партньорския екип.

Сътрудничеството между SoftServe и Заедно в час е значителен принос към развитието на българското образование, гарантирайки лесен достъп до различни ресурси за учители и ученици. В резултат на това, платформата prepodavame.bg се превръща в най-големия портал за достъпно образование в България.

SoftServe продължава да се ангажира със стимулиране на активното гражданство с широка CSR политика за опазване на околната среда, равнопоставеност на работното място, подпомагане на хора от различни социални групи и всичко това в съответствие с мисията, визията и ценностите на компанията. 

Тази награда засилва ангажимента на SoftServe към създаването на положителни промени и приноса към подобряването на обществото чрез иновативни и значими благотворителни инициативи, заявяват още от компанията.