Потребителите, които са останали без ток повече от денонощие в районите, в които не е обявено бедствено положение, имат право на компенсации.

За останалите се счита форсмажор и такива не се полагат. Това обясни председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, цитиран от darik.bg.

Мъжът, нахлул в офиса на Енергото: Отидох да направя сандвичи, после се озовах в полицията

Ако електрозахранването не бъде възстановено до 24 часа, електроразпределителното дружество заплаща еднократна компенсация от 30 лева на всеки клиент, посочи председателят на КЕВР.

Ако това прекъсване продължи над 36 часа – тогава за всеки последващ период от 12 часа над 36-те часа се заплащат 20 лева на всеки клиент.

"Така до възстановяването на захранването", коментира Иванов. Тези текстове се прилагат във всички случаи, когато има прекъсване на електрозахранването с изключение на тези, когато има форсмажорни обстоятелства и бедствието бъде потвърдено със заповед на областния управител.

Планови прекъсвания на електричеството в Каварна на 30 ноември

"Ако има заповед, с която в областта се въвежда положение поради настъпило бедствие, тогава срокът на това прекъсване престава да важи за периода на обявеното положение", уточни Иванов.

По-рано беше откритото заседание, на което беше обявено, че по изчисления на "Булгаргаз" към днешна дата цената на природния газ през следващия месец ще бъде със 7.5 процента по-висока спрямо настоящата през ноември.

По думите на Иванов в извънградските райони този срок е до 4 часа.