Домакинствата в страната са платили 1.58 млрд. лева лихви по кредитите си за първите десет месеца на годината. Това е с близо 240 млн. лв. над сумата, която банките получиха за изтеглените от тях заеми за сравнимия период година по-рано.

За последно лихви на подобна стойност са плащани през 2009 и 2010 г. - респективно 1.588 млрд. лв. и 1.626 млрд. лв.

Ниски лихви, но огромен приход за банките

Въпреки настоящите ниски лихви по кредитите, банките днес получават приход по това перо, близък до върховите нива -  на фона на рекордното кредитиране в последните месеци, довело до 38.455 млрд. лв. задължения на домакинствата.

Справка на Darik Business Review показва, че през последните 12 месеца банките са отпуснали 7.23 млрд. лв. нови ипотеки и 8.35 млрд. лв. потребителски кредити. За предходните 12 месеца сумите са съответно 6.47 млрд. лв. и 7.9 млрд. лв.

Какви са лихвите по кредитите днес?

През октомври 2023 г. средният лихвен процент по жилищните кредити в левове пада с 0.02 пр. п. до 2.59%, а ГПР по тези кредити – с 0.05 пр. п. до 2.86%.

Минималният спад идва на фона на прогнозата на БНБ за покачване на лихвите в следващите тримесечия. Експертите прогнозираха скок на лихвите през втората половина на 2023 г. и през първата половина на 2024 г.

Лихвите по кредитите за потребление в левове остава на нивото от предходния месец 8.59%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити намалява с 0.02 пр. п. до 9.10%.

Ръст през последния месец се отчита при лихвите по потребителските заеми в евро, които днес са на средните нива от 5.28% спрямо 4.40 на сто месец по-рано.