Оборотът в търговията на дребно в България, която не включва автомобили и мотоциклети, нараства с 1.0% през октомври спрямо предходния месец, сочат предварителните и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Оборотът в търговията на дребно бележи повишение от 3.1% спрямо октомври 2022 г., показват календарно изгладените данни.

Месечни изменения

През октомври 2023 г. е регистрирано нарастване на оборота при всички големи групи: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.2%, търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.9%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, по-значително увеличение е отчетено при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки - с 6.7%, при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 4.3%, и при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 4.0%.

Годишни изменения

През октомври 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 г. се наблюдава увеличение на оборота в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.5%) и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 6.8%).

Понижение е регистрирано при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.2%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, ръст е отчетен в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 18.8%, в търговията на дребно с разнообразни стоки - със 7.0%, и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки - с 6.9%.

По-съществено намаление е регистрирано в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 7.6%, и при търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.7%.