Булметал АД планира да набере до 10 млн. лв. от първичното си публично предлагане на основния сегмент на Българската фондова борса (БФБ). Компанията ще предложи за записване минималните 900 хил. акции при емисионна цена от 8.85 лв. за брой.

Максималният размер на подписката може да достигне 1.13 млн. акции, а при презаписване разпределението на акциите ще се извършва пропорционално.

Компанията

Булметал АД е водещ производител на метални опаковки в България с над 25-годишна история, както и доставчик на машини за производството на опаковки за клиенти на 4 континента.

Годишно компанията преработва над 13 хил. тона суровина, като над 70% от продукцията се изнася за над 400 клиенти в Централна и Източна Европа. 

Финансови показатели

Компанията приключи 2022 г. с приходи от 111.6 млн. лв. спрямо 88.9 млн. лв. година по-рано. Очакваните постъпления за 2023 г. са 114.9 млн. лв., а приходите за последните 12 месеца до 30 юни възлизат на 117.9 млн. лв.

Булметал реализира печалба от 8.66 млн. лв. за 2022 г. срещу 1.415 млн. лв. година по-рано. Очакваният положителен финансов резултат за 2023 г. е около 4.6 млн. лв.

Прогнозните данни за 2024 и 2025 г. сочат, че компанията ще увеличи приходите си до респективно 126 и 136 млн. лв., а нетната печалба ще достигне 8.2 млн. лв. и 11.7 млн. лв.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.