73% от компаниите у нас предвиждат да дадат бонуси. Това сочат данните от проучване на Българската търговско-промишлена палата, проведено в периода 15-18 декември 2023 г. сред 162 организации и предприятия от различни сектори.

Делът на компаниите, чието финансово състояние позволява раздаването на бонуси, обаче спада от 33.70% през 2022 на 29.63% през 2023 г.

Данни за последните пет години относно фирмите, които възнамеряват да дават коледни бонуси:

В същото време се увеличава процентът на работодателите, които дават бонуси, за да мотивират и запазят своите служители – от 43.48% на 51.85%, а не толкова и само за коледните празници.

В контекста на текущите икономически предизвикателства, това подчертава значението на бонусите като инструмент за провеждане на мотивационна политика за задържане на кадри, посочват от БТПП.

Същевременно се наблюдава спад от 11.54% в процента на фирмите, планиращи да дадат бонуси, в сравнение с миналата 2022 г. Този спад  би могло да се  припише на редица фактори.

  • Първо, предстоящото увеличение на минималната работна заплата от януари 2024 г., което ще създаде допълнителни финансови разходи върху компаниите. 4.3% от фирмите са посочили като причина да се въздържат от коледен бонус именно очакваното повишаване на заплатите на персонала
  • Второ, общият недостиг на финансови ресурси, който е отражение на сегашните икономически условия. Тройно скача процентът на фирмите, на които финансовото състояние не позволява бонусиране, в сравнение с 2022 г., и това е и водещата причина да се въздържат. 
  • И трето, някои фирми вече са повишили заплатите на своите служители през текущата година, което изглежда е намалило потребността или желанието им да предоставят допълнителни коледни бонуси.

Предстоящото увеличението на минималната работна заплата с 19.62% (от 780 лв. на 933 лв.) и общото повишение на разходите на работодателите за един отработен час с 15.1% в третото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на предходната година, водят до съществено нарастване на разходите за труд.

Специфично, в индустрията увеличението е 16.6%, в услугите е 13.9%, а в строителството достига 17.0%.

Тези фактори, в комбинация с инфлацията, могат да обяснят защо 17% от фирмите не планират да дават коледни бонуси, а също така и защо 9% от фирмите все още не са взели решение относно бонусите, което пък е повишение с 5% за 2023 г., сравнено с предходната 2022 г., показвайки увеличена несигурност и колебание сред бизнеса.

Данни за последните 5 години относно фирмите, които НЕ възнамеряват да  дават бонуси:

По отношение на начина на определяне на бонусите, проучването открива, че работодателите са разделени почти поравно между тези, които предоставят еднакви бонуси за всички служители (49.65%), и тези, които определят бонусите индивидуално, в зависимост от представянето на служителя (39.72%). 

В малък процент (10.64%) от фирмите бонусът се определят според йерархията и длъжността в компанията.

Относно размера на  предвижданите от бизнеса бонуси, най-голям дял заемат тези до 200 лв. (34%), но се забелязва и увеличение в процента на фирмите, които ще дадат бонуси от 200 до 500 лв. - от 25% на 29% за 2023 г.

В същото време, спад се наблюдава при планиране на по-големите бонуси над 1000 лв., които от 14% през 2022 г. падат на 12% през 2023 г.

Данни за последните 5 години и индивидуално за 2023 година относно динамиката в размера на коледните бонуси, предоставяни от фирмите:

Проучването показва, че 49.64% от фирмите запазват същия размер на бонусите си, в сравнение с миналата година, докато един съществен процент - 43.88, са увеличили размера на своите бонуси. Само 6.47% планират да предоставят по-ниски бонуси, което е намаление от 8% през 2022 г.