Производителят на метални опаковки Булметал открива днешната търговска сесия на Българска фондова борса - след успешното си IPO на основния пазар на акции. Компанията успя да набере 8.2 млн. лв. в края на миналата година.

Това е първото успешно първично публично предлагане у нас от 2022 г. насам, когато Телематик Интерактив България набра 16 млн. лв. свеж ресурс.

Компанията

Годишно компанията преработва над 13 хил. тона суровина, като изнася над 70% от продукцията си за над 400 клиента в Централна и Източна Европа.

Чрез дъщерните си компании в Италия и Германия (Cevolani и BiBRA) „Булметал“ е и сред основните доставчици на машини за производство на опаковки с клиенти на 4 континента.

Бизнесът с опаковки генерира около 2/3 от годишните продажби на Групата, а останалата 1/3 идва от машиностроителното направление.

Германия, Италия, Словения, Румъния, Гърция и България са водещи пазари за опаковките на „Булметал“, а Италия, Канада, Северна Африка  и Южна Америка са водещи пазари за машините й.

Финансови показатели

Компанията приключи 2022 г. с приходи от 111.6 млн. лв. спрямо 88.9 млн. лв. година по-рано. Очакваните постъпления за 2023 г. са 114.9 млн. лв., а приходите за последните 12 месеца до 30 юни възлизат на 117.9 млн. лв.

Булметал реализира печалба от 8.66 млн. лв. за 2022 г. срещу 1.415 млн. лв. година по-рано. Очакваният положителен финансов резултат за 2023 г. е около 4.6 млн. лв.

Прогнозните данни за 2024 и 2025 г. сочат, че компанията ще увеличи приходите си до респективно 126 и 136 млн. лв., а нетната печалба ще достигне 8.2 млн. лв. и 11.7 млн. лв.

За какво ще се използват набраните средства?

С финансовата инжекция компанията възнамерява да инвестира в разширяване на производствения капацитет и автоматизация на процесите, които да доведат до по-високи продажби и намаление на производствените разходи.  

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.