Meta ще изплати първи дивидент, като планира да продължи да изкупува обратно собствени акции за нови 50 млрд. долара. Компанията-собственик на Facebook, Instagram и WhatsApp ще плати по 50 цента дивидент на акция на акционерите си към 22 февруари.

Тя се присъединява към други технологични гиганти, като Apple, Microsoft и Oracle, които редовно изплащат дивиденти. Бордът на директорите на компанията планира да плаща дивидента на тримесечна база, в зависимост от пазарните условия.

Новината идва заедно с резултатите на дружеството за четвъртото тримесечие на 2023 г. Акциите на Meta отчетоха ръст от 12% в извънборсовата търговия.

Удължената програма за обратно изкупуване идва само две седмици, след като книжата на компанията преминаха най-високото си ниво от 2021 г. насам, поскъпвайки до над 378 долара за брой.

По данни от края на 2023 г., компанията е купила собствени акции за 6.32 млрд. долара през четвъртото тримесечие и 20.03 млрд. долара за цялата година.

Meta има на разположение още 30.93 млрд. долара за покупки от старите си одобрени процедури, както и нови 50 млрд. долара от настоящата.   При текущата пазарна оценка от над 1 млрд. долара, това означава, че тя може да изкупи около 5% от акциите си.

От големите технологични компании единствено Amazon и Alphabet не са изплащали дивидент. Първото си подобно плащане към акционерите Microsoft прави през 2003 г., а Oracle – през 2009 г.

За последното тримесечие на годината Meta отчита 25% ръст на приходите до 40.1 млрд. долара. Анализаторските очаквания бяха за постъпления в размер на 39.2 млрд. долара.

Нетната печалба расте до 14 млрд. долара срещу 4.65 млрд. долара за 2022 г. Печалбата на акция възлиза на 5.33 долара срещу 1.76 долара 12 месеца по-рано.

От компанията очакват приходите за първото тримесечие на 2024 г. да възлязат на между 34.5 и 37 млрд. долара. По данни към 31 декември в Meta работят 67 317 души, или с 22% по-малко спрямо края на 2022 г.