Спад в оборота на търговците на дребно през декември 2023 г., сочат предварителни и сезонно изгладени данни на НСИ. Намалението е с 0.6% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. 

Оборотът нараства с 0.7% спрямо декември 2022 г., показват календарно изгладените данни.

Месечни изменения

През декември 2023 г. е регистрирано намаление на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.7%, и увеличение с 1.1% при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия.

Оборотът при автомобилните горива и смазочните материали запазва нивото от предходния месец.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, всички групи отбелязват спад, като по-значителен е при търговията с разнообразни стоки - със 17.1%.

Годишни изменения

През декември 2023 г., в сравнение със същия месец на 2022 г., се наблюдава увеличение с 9.2% на оборота в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Понижение е регистрирано при автомобилните горива и смазочните материали и нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - съответно с 3.6 и 3.2%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, по-съществено намаление е отчетено при търговията с разнообразни стоки - с 10.9%.

Нарастване отбелязват търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.7%, и с фармацевтични стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 1.3%.