Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради у нас през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 529, а новопостроените жилища в тях са 6 350, сочат предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите са с 57 по-малко, или с 3.6%, а жилищата в тях се увеличават с 1 101, или с 21.0%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 76.8%, с тухлена - 19.5%, с друга - 3.3%, и с панелна - 0.4%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78.3%), следвани от жилищните кооперации (14.1%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените жилищни кооперации, сградите от смесен тип и вилите, докато броят на къщите намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 267 сгради с 1 823 жилища, Пловдив - 230 сгради с 636 жилища, и Варна - 174 сгради с 1 390 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38.9%), следват тези с три стаи (34.4%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 4.8%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 644.4 хил. кв. м, или с 10.3% повече, в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а  жилищната площ нараства с 10.9 % и достига 504.5 хил. кв. метра.

Същевременно, средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 111.3 кв. м през четвъртото тримесечие на 2022 г. на 101.5 кв. м през същото тримесечие на 2023 г.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 227.8 кв. м, и Габрово - 171.4 кв. м, а най-малка - в областите Монтана - 71.1 кв. м, и Варна - 72.4 кв. метра.