Πoвече cгpaди c повече жилищa в тяx са пoлyчили paзpeшителни cтpoeж пpeз четвъртото тpимeceчиe нa 2023 г., ĸaĸтo cпpямo пpeдxoдните три месеца, тaĸa и нa гoдишнa бaзa, сочат данни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт (НСИ).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 275 жилищни сгради с 16 788 жилища в тях и 1 880 330 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 22 административни сгради/офиси с 86 343 кв. м РЗП и на 1 261 други сгради с 881 042 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 8%, жилищата в тях - със 71.2%, а разгънатата им застроена площ - с 65.5%. Издадени са разрешителни за строеж на 12% по-малко административни сгради с 9.3% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 0.6%, както и разгънатата им застроена площ - с 10.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19%, жилищата в тях - с 64.5%, а разгънатата им застроена площ - с 66.2%. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 22.2 и 6.6%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства над три пъти, а на другите сгради - с 64.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 435, Пловдив - 393, Бургас - 217, София - 186, и Варна - 168. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 7 559, Пловдив - 2 702, Варна - 1 534, Бургас - 1 345, и Кърджали - 786.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. е започнал строежът на 1 535 жилищни сгради със 7 382 жилища в тях и с 857 709 кв. м разгъната застроена площ, на 8 административни сгради/офиси с 5 211 кв. м РЗП и на 641 други сгради с 545 200 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 0.5%, но жилищата в тях са по-малко с 2.6%, както и разгънатата им застроена площ - с 0.9%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 52.9 и 54.2%. Започнал е строежът на 3.7% повече други видове сгради, но с 5.9% по-малка РЗП.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради  нарастват с 22.6%, жилищата в тях - с 11.4%, както и общата им застроена площ - с 12.8%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 42.9%, а тяхната РЗП - с 54.5%. Започнал е строежът на 15.5% повече други видове сгради с 50.0% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 264 жилищни и 91 други сгради; София (столица) - 226 жилищни и 26 други сгради; Бургас - 217 жилищни и 27 други сгради; Варна - 141 жилищни и 28 други сгради.