Застрахователната онлайн платформа Болерон (Boleron) ще е първата компания, която през 2024 г. ще осъществи първично публично предлагане у нас. То се планира на пазара на малки и средни предприятия beam за 15 февруари (четвъртък).

Болерон планира да набере до 4 млн. евро, които ще използва за развитие на бизнеса си.  

Новите пазари

Целта пред Boleron е навлизането на два чуждестранни пазара, като 2 млн. евро ще бъдат инвестирани в България, а по 1 млн. евро в Гърция и Румъния, където се планира сключването на стратегически партньорства.

От компанията посочват, че за реализирането на инвестиционните намерения в трите държави са нужни 2 години, а евентуалните приходи за идните шест години биха възлезли на 37 млн. евро, от които 15 млн. евро от България и по 11 млн. евро от Гърция и Румъния.

При положение че компанията успее да набере 3 млн. евро от пазара, то акцент в следващите години ще са пазарите в България и Румъния. Общо 2 млн. евро ще бъдат вложени у нас, а останалите – в северната ни съседка.

Очакваните приходи в следващите шест години при този сценарий са 26 млн. евро, от които 15 млн. евро от българския пазар. Международното разрастване се планира за 2024 г., докато през 2025-2026 г. се очаква старт на продажбите в Румъния и Гърция.

Ключови финансови показатели

Компанията се очаква да отчете приходи на консолидирана основа за 2023 г. от около 424 хил. лв., като към деветмесечието те достигат 297 хил. лв. 

През миналата година загубата на дружеството ще е около 1.14 млн. лв., при 937 хил. лв. за година по-рано.

Детайли за предлагането

Болерон ще предложи на инвеститорите 1.179 млн. акции, като при записване на поне 884 хиляди, предлагането ще се счита за успешно.

Цената на акция ще е между 3.32 и 9.95 лева за брой. Крайната цена (емисионната стойност) на акциите ще бъде максималната цена в рамките на посочения ценови диапазон, при която ще бъдат удовлетворени поръчки за записване на най-голям брой (в рамките на общия брой предложени) акции; в случай че са подадени единствено пазарни поръчки (без посочване на цена), крайната цена (емисионната стойност) на акциите ще бъде максималната цена в рамките на ценовия диапазон (9.95 лева).

*Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.