Над 140 хил. души работят в момента за Tesla, с чиято помощ компанията произвежда по близо 2 млн. автомобила годишно. Повечето от служителите на най-скъпият производител на коли са базирани във фабриките в САЩ, а според документи, предоставени на Business Insider, наскоро те са получи увеличение на заплатите си.

Работещите във фабриките са разделени на седем нива, като стартовата почасова ставка за служителите във Фремонт започва от 25.25 долара и се увеличава до 35.50 долара за ръководители на отделите.

В други от фабриките на компаниите, началното заплащане е около 22 долара, спрямо 28 долара на час средно заплащане за индустрията.

Според изтеклите документи, служителите в компанията могат да бъдат промотирани на всеки шест месеца, както и да получават бонус по два пъти в годината. Бонусната система се базира от представянето на всеки служител на база на пет показателя. 

Освен Tesla, от Toyota и Hyundai също наскоро предприеха увеличение на почасовото заплащане за служителите си в САЩ.