Протестите на земеделците в Европа повдигат много въпроси, които трябва да намерят отговор в новата Обща селскостопанска политика. Това заяви министърът на земеделието Кирил Вътев, който взе участие във форума Agri Summit & Awards 2024, организиран съвместно от Forbes България и най-голямата онлайн медия в сектора на селското стопанство Agri.BG

Вътев каза още, че земеделският сектор е изправен пред няколко големи предизвикателства. Първото от тях е свързано с амбициозната екологична политика на ЕС, която ограничава земеделските производители в използването на някои минерални торове и в начина, по който обработват земята.

Вторият проблем са климатичните промени, които влошават количеството и качеството на производството, а третият е свързан с несправедливото разпределение на добавената стойност по веригата на доставките на хранителни продукти от полето до рафтовете. 

На каква подкрепа ще разчитат българските земеделски производители? 

"Реколтата през 2023 година беше най-скъпата за производство в историята. Затова българските земеделски производители се нуждаят от подкрепа и аз съм оптимист, че ще стигнем до решение, което да удовлетворява всички страни", коментира още земеделският министър. 

По думите му в България има три основни сектора на земделието, които се развиват устойчиво - зърнопроизводството, птицевъдството и свиневъдството. 

"Ние не искаме да превърнем никой от тях в неустойчив. Най-малките производители със стопанства до 300 и между 300 и 600 хектара ще бъдат подпомогнати. По-големите обаче ще трябва да докажат необходимостта от подкрепа в своите отчети за стопанската 2023 година", поясни Вътев. 

Изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Георги Тахов заяви, че индикативният график за плащанията към земеделските производители вече е готов и още в рамките на днешния ден (9 февруари) ще бъде качен на страницата на фонда. 

Той каза още, че има много нови мерки и програми, които до този момент не са съществували и изискват обработката на голям набор от документи. Като пример, той посочи екологичните схеми, които вече са 8 на брой и обхващат по-голям брой стопани. 

Какво предвижда европейската Обща селскостопанска политика?  

Форумът Agri Summit & Awards 2024 бе открит с приветствие от еврокомисария по земеделието Януш Войчеховски, който посочи България като добър пример за ефективно усвояване на средствата, предвидени от ЕС за политики в областта на земеделието. 

Той потвърди ангажимента на Европейската комисия да осигури подкрепа за земеделските производители и условия за устойчиво развитие на селското стопанство. Войчеховски коментира, че Общата селскостопанска политика ще осигури допълнителни средства за малките производители. 

Войчеховски припомни, че през 2022 г. и 2023 г. фермерите в ЕС са се възползвали от държавна помощ в размер на общо 9.3 млрд. евро. 

"За България одобрената сума е 452 млн. евро, което е 8,6% от стойността на селскостопанската й продукция. Това поставя България на второ място в Европа по ефективно усвояване на тези средства", каза още еврокомисарят. 

Марио Милушев, директор „Стратегически планове по ОСП II“ в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ в ЕК заяви, че 68% от всички обработваеми земи в ЕС и една четвърт от стопаните са обхванати от новите екологични схеми за подпомагане.

"Те намаляват въздействието на земеделието върху околната среда и повишават доходите и добавената стойност за самите фермери", коментира Милушев. 

По повод протестите на земеделците в много европейски държави против новите екологични политики, той изтъкна, че проблемът не е в самите цели, а в скоростта и начина за тяхното постигане. 

"Геополитическите предизвикателства превръщат продоволствената сигурност в приоритет. Не би трябвало обаче това да бъде в противоречие с климатичните политики", коментира Милушев.