Нова високотехнологична фабрика, в която ще се произвеждат крайни продукти за електрооборудване, предназначени за възобновяеми енергийни източници, а именно акумулаторни системи за съхранение на енергия (BESS), ще изгради АК Електрик в Перник.

Компанията получи сертификат клас А за инвестиционен проект „Модернизация и въвеждане на нови технологии“, връчен от министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева на изпълнителния директор на дружеството Емил Николов.

Към момента в в компанията работят над 1200 служители, като производствените мощности на дружеството са разположени в Радомир, Перник и Кюстендил.

Проектът

Инвестиционният проект, предмет на процедурата по сертифициране, е свързан с разширяване на дейността на дружеството и предвижда изграждане на модерна и високотехнологична фабрика в Перник.

АК Електрик възнамерява да купи нови машини и оборудване – лазер, щанца, дробометна машина, кранове, мотокари и други.

Основните процеси, които ще се осъществяват, са: металообработващ участък – студена обработка и заваряване на листов и профилен стоманен материал, както и нанасяне на антикорозионно покритие; електро и механичен монтаж – дейности по механично сглобяване на изделия, направа на окабеляване и електрически монтаж  и др.

Размерът на инвестицията възлиза на 10 400 000 лв. и се предвижда разкриване на 170 нови работни места.

Компанията

"АК Електрик“ АД е един от лидерите в проектирането и производството на електрически табла и сложни метални компоненти за индустриални клиенти с високи изисквания.

Компанията проектира и асемблира електрически табла и обработва черни и цветни метали. Дружеството е част от шведската група AQ Group AB.