Дружествата, специализирани в кредитирането у нас, приключиха 2023 г. с печалба от 249 млн. лв., сочат данни на Българска народна банка.

Това е най-ниската й стойност от 2018 г. насам, както и с 42.58% по-малко спрямо година по-рано, когато е отчетен рекорден финансов резултат (бел. ред. 434.4 млн. лв.).

Пандемичните 2021 и 2020 г. също са сред добрите години за компаниите от сектора с реализирани печалби от респективно 396 и 326 млн. лв., а година по-рано – 311 млн. лв.

Справка на Darik Business Review показва, че в последните 5 години е генерирана печалба от 1.72 млрд. лв., а за периода 2014 – 2023 г. тя расте до 2.57 млрд. лв.

Предоставени заеми

Към края на декември 2023 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 5.524 млрд. лв. при 4.427 млрд. лв. в края на декември 2022 г.

Те се увеличават с 24.8% (1.097 млрд. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. и с 5.1% (268.2 млн. лв.), в сравнение с края на септември 2023 г.

Необслужени кредити

Към края на декември 2023 г. размерът на необслужваните кредити е 362.7 млн. лева. Те нарастват с 19.8% (60 млн. лв.), в сравнение с края на декември 2022 г., както и с 2.3% (8.1 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. 

Въпреки че това е най-високата стойност на „лошите заеми“ от третото тримесечие на 2017 г., днес този процент е доста нисък. В края на 2023 г. той е двойно по-нисък (бел. ред. 6.56%) спрямо 13.24 на сто преди шест години.