Обединена българска банка отвори седем нови ипотечни центъра в София.

Те предлагат специализирана консултация на клиенти, интересуващи се от ипотечно кредитиране, както и съдействие на посетителите при покупка на ново жилище, при кредити за рефинансиране и текущи нужди.

„Ние се грижим за нашите клиенти и ги поставяме в центъра на всичко, което правим. С цел да осигури леснодостъпна и специализирана консултация с експерти създаваме и развиваме ипотечни центрове в цялата страна.

В обособените зони на съответния клон с ипотечен център експерти на банката по жилищно кредитиране съдействат на клиентите по време на целия процес – от първоначалното проучване при избор на нов дом и най-подходящ за него кредит до етапа на усвояване на средствата“, посочва Ани Ангелова, изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ на ОББ.

Посетителите на центъра могат да се възползват от персонално отношение и компетентни съвети относно финансирането и процеса на кредитиране.

Интересуващите се от ипотечно кредитиране могат да получат индивидуална оферта на база нуждите и желанията им, включваща и доклад с конкретни имоти, които отговарят на зададения бюджет и търсене, допълнени с тяхната реална пазарна цена.

Специализираната консултация, придружена с предложения за конкретни проверени имоти в продажба, е продължение на услугата, която ОББ предоставя на специална онлайн платформа.

Тя осигурява достъп до информация за важни характеристики на избрания микрорайон на имота, като данни за гъстотата на населението, чистотата на въздуха и демографския му профил, включително какви училища, паркове, транспортни линии има в квартала, колко банкомати, фитнес зали, магазини за хранителни стоки, аптеки и т.н.

За улеснение на клиентите ипотечните центрове работят с удължено работно време, а консултациите могат да бъдат проведени изцяло онлайн с предварителна заявка.