Продажбите на нови автомобили в ЕС отчитат ръст от 12.1 на сто през януари 2024 г. спрямо сравнимия месец година по-рано, става ясно от данни на Асоциацията на производителите на автомобили в Европа (АСЕА).

Едва при четири от държавите в общността се отчита повишение от над 20% на купените нови коли, като една от тях е България. Лидер в това отношение е Хърватия (+30.7%), следвана от България (+24.4%), Полша и Гърция (+22 и 21%).

На обратния полюс са девет страни от ЕС, в които продажбите бележат понижения. Най-осезаем спад е регистриран в Дания, Латвия и Естония (-14, -12 и -11%).

Какви коли купуваме у нас?

През януари в страната са реализирани 3 122 нови автомобила спрямо 2 509 година по-рано. Общо 2 435 от тях са бензинови (78% дял), а 419 - дизелови (13.4% дял).

През месеца у нас са купени 135 напълно електрически автомобила, 33 plug-in хибридни модела и още 64 хибрида, като делът на продадените екологични коли през януари е под 10 на сто.

В категория „други“, в която попадат колите на етанол, природен газ и други горива, се отчитат продадени 33 нови автомобила.

Какво показват данните за ЕС?

Единственият сегмент, в който се отчита спад за януари, са дизеловите автомобили, макар понижението да е от под 5 на сто.

В рамките на ЕС са продадени близо 300 хил. бензинови коли, както и 245 хил. хибридни модела. Дизеловите автомобили продължават да са третата най-предпочитана опция за собствениците, следвани от електрическите. 

През януари се отчита ръст от 28.9 на сто на продадените коли на ток - до близо 93 хил. броя. Най-много са сделките в Германия (над 22 хил.), Франция (над 20 хил.) и Белгия (близо 10 хил.). Ръст от над 100% през месеца има в Естония и Словакия.