Кредитната експанзия при ипотеките се ускорява и това няма свърши добре нито за банките, нито за част от купувачите с кредит, а и в цялата верига на свързани с имотите и строителството дейности и услуги.

Това мнение изказа в LinkedIn главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов.

Той припомни, че това не са фиксирани лихви за 20 или 30-годишен период, а плаващи - т.е. при промяна на лихвите по депозитите длъжниците автоматично ще плащат значително по-висока вноска.

 

Какво сочат последните данни от Българска народна банка?

През януари 2024 г. са отпуснати нови 635.4 млн. лв. заеми, от които предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране възлизат на 205.1 млн. лв. Или иначе казано, реално на имотния пазар са вложени 430.3 млн. лв.

Нетните нови кредити спрямо година по-рано бележат ръст от 38.2 на сто, показва справка на Darik Business Review. 

Какви са средните лихви в началото на 2024 г.?

През януари 2024 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.93 пр. п. до 8.67%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.92 пр. п. до 9.21%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.02 пр. п. до 2.57%, а ГПР по тези кредити – с 0.01 пр. п. до 2.85%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.33 пр. п. до 4.23%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица нараства с 0.44 пр. п. до 4.19%.

През януари 2024 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.01 пр. п. до 14.74%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.06 пр. п. до 20.99%.