Предстоят двадесет търга за отдаване под наем на плажове на българското Черноморие – 10 по Северното и 10 по Южното.

Тръжните промени обаче ще бъдат променени, като за плажовете изключителна държавна собственост те ще се провеждат чрез явно наддаване, извършващо се пред всички присъстващи, съобщи министърът на туризма Зарица Динкова.

Отпада условието предлаганата цена да се представя в запечатани пликове, а присъствието по време на търга на желаещите да наемат даден плаж ще бъде задължително.

Промяната на процедурата цели отдаването под наем на ивиците да става по още по-открит и още по-прозрачен начин, за да може обществото и българските граждани да имат повече спокойствие, каза още министър Динкова.

„Процедурата по подаването на документи ще бъде същата, с тази разлика, че наддаването на цените ще бъде в присъствието на всички заинтересовани. Всяка стъпка в търга ще бъде с до 10% от обявената. Кандидатите трябва да са минимум двама“, подчерта и Владимир Петров, директор на Дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“.

Ето и плажовете, на които се търсят наематели: