Още 140 000 000 лева без ДДС ще бъдат вложени в разширяване обхвата на Интегрираната система за наблюдение по българо-турската граница.

Тя ще обхване участъка от Лесово до река Резовска, а целта е гарантиране на 100-процентова ефективност при охраната на районите с най-силен миграционен натиск. Това става ясно от обществена поръчка, обявена от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Предвижда се внедряването на изкуствен интелект за подсилване на охраната на границата ни. Специално внимание е обърнато на доставка на нови термовизионни камери. 

Повече вижте на darik.bg