Размерът на средния осигурителен доход за страната за март 2024 г. е 1633.53 лв., обявиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2023 г. до 31.03.2024 г. е 1498.44 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през април 2024 г.