По време на вчерашната сесия на индексът на сините чипове SOFIX на Българска фондова борса (БФБ) премина нивото от 850 пункта и завърши деня на 849.12 пункта. Справка на Darik Business Review показва, че това е най-високата стойност от 29 септември 2009 г. или близо 16 години.

Ръстът в рамките на вчерашната търговска сесия се дължи най-вече на поскъпването при книжата на Първа инвестиционна банка, Агрия Груп Холдинг и Централна кооперативна банка.

Какво се случва от началото на 2024 г.?

Данни на Българска фондова борса сочат, че седем от 15-те емисии, включени в изчислението на индикатора, добавят над 10% към стойността си. Най-добре от всички за момента се представят Първа инвестиционна банка и Шелли Груп, която вече е най-скъпата компания в индекса, както и втора по този показател у нас.

Доброто представяне от началото на годината се дължи и на факта, че само една компания отчита понижение и това е Еврохолд България. Книжата на холдинговото дружество губят близо 19% от стойността си. SOFIX добавя 10.44 на сто в периода 1 януари - 14 май.

Какво да очакваме в следващите месеци?

Движението на индекса в следващите месеци ще се определя от няколко основни фактора. На първо място, инвеститорите са в очакване както на консолидираните отчети за първото тримесечие (бел. ред. в края на месеца), така и на новини от общите събрания на компаниите, част от които ще вземат решение за разпределението на дивидент.

Именно дивидентната политика, както и финансовите резултати на дружествата не веднъж са насочвали цените на книжата в едната или другата посока.

Не бива да подценяваме също така и ситуацията на международните финансови пазари, но също и резултатите от изборите в страната през юни.

Колко далеч е SOFIX от 1 000 пункта?

Индикаторът се намира на 17.77% от психологическото ниво, което инвеститорите на Българска фондова борса видяха за последно на 1 септември 2009 г.

Имайки предвид, че 67% или над 2/3 от сделките на фондовата ни борса са с компании от SOFIX, можем да заключим, че и в следващите месеци вниманието на всички ще е основно насочено към сините ни чипове.

*Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

**Авторът не притежава инвестиции в посочените по-горе компании.