Международната агенция по енергетика (МАЕ) занижи прогнозата си за ръста в търсенето на петрол през 2024 г., с което разминаването с прогнозата на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) се увеличи.

От МАЕ занижиха прогнозата си за ръста в търсенето през тази година със 140 000 барела на ден до 1.1 млн. барела на ден, изтъквайки като причина слабото търсене в страните от Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР).

Тази седмица от ОПЕК потвърдиха своята прогноза, че търсенето на петрол ще нарасне с 2.25 млн. барела на ден през 2024 г.

Значителното разминаване между двете прогнози се дължи отчасти на различните възгледи на двете организации по отношение на темповете на прехода към по-чисти горива.

Причини за промяната 

В месечния си доклад от МАЕ посочват, че по-ниската прогноза за търсенето на петрол през 2024 г. е свързана със слабата индустриална дейност и по-меката зима, която е ограничила търсенето на газьол, най-вече в Европа, където потреблението на суровината вече е ограничено от намаляващия дял на дизеловите автомобили.

"В комбинация със слабите доставки на дизел за САЩ в началото на годината, това бе достатъчно за свиване на търсенето на петрол в ОИСР през първото тримесечие", казват от МАЕ.

Прогнозата на МАЕ за 2025 г. е от 1.2 млн. барела ръст в търсенето на петрол – малко по-висока в сравнение с предходната.

От ОПЕК очакват ръст в търсенето на суровината от 1.85 млн. барела на ден за следващата година.