През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.7% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. Това показват експресните оценки на Националния статистически институт

БВП в номинално изражение достига 40.625 млрд. лева за първите три месеца на годината, а реализираната добавена стойност е в размер на 35.681 млрд. лв.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. БВП се увеличава с 1.7% спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2.2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 4.1%, бруто образуването на основен капитал (инвестициите) се увеличава със 7.7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. 

Износът на стоки и услуги намалява с 1%, а вносът се понижава с 3.8%.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното БВП нараства с 0.4% (виж табл. 1 от приложението). Брутната добавена стойност се увеличава с 1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2024 г. причина за регистрирания икономически ръст спрямо предходното тримесечие е увеличението на инвестициите с 1.6% и крайното потребление с 1.3%.
 
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84.4%, което в стойностно изражение възлиза на 34.272 млрд. лева. Инвестициите за първото тримесечие на 2024 година са на стойност 6.917 млрд. лв. и заемат 17% относителен дял в БВП.