За 73% от българите доходът на домакинството им през второто тримесечие на 2022 г. е останал без промяна спрямо последните 12 месеца.

Това сочат данни на Националния статистически институт след анкетиране на 5 740 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства.

Увеличение на доходите има при 19.2% от лицата, което е с 0.7 процентни пункта повече, в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., но с 10.6 процентни пункта по-малко, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение е наблюдавано при 29.8% от лицата.

Статистика 1

Основните причини за увеличение на доходите и през трите изследвани тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране/преизчисляване на заплатата.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 7.7% от лицата, като основните причини са загуба на работа/безработица/фалит на собствена фирма и намаляване на работното време, надницата или заплатата, сочат още данните на НСИ.

През второто тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 37.1% от лицата, 28.5% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.9% - като много трудно.

Статистика 2

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18.2% от лицата, а едва 3.3% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през второто тримесечие на 2022 г. намалява с 0.2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 г. и с 2.9 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.