На 11 септември 1941 г. започва строителството на Пентагона. Седалището на Министерство на отбраната на САЩ е не само символ на въоръжените сили на страната, но и най-голямата административна сграда в света.

Разположена в окръг Арлингтън, Вирджиния, близо до столицата Вашингтон, грубите строителни дейности по сградата продължават шест месеца. Въпреки Втората световна война и участието на САЩ в нея, вътрешните строителни работи продължават, както и обзавеждането на Пентагона.

Пентагонът 1

Общата стойност на сградата към предаването ѝ е 83 млн. долара, като тя е напълно готова за експлоатация на 15 януари 1943 г.

Огромният имот става жертва на терористичните атаки от 11 септември 2001 г. точно 60 години след започването на строителството му. Върху сградата се разбива полет 77 на American Airlines с 59 пътници (сред които петима терористи) и 6 души екипаж. Загиват и 125 души, намиращи се в Пентагона по това време. Избухналият пожар е потушен едва след 36 часа.

Пентагонът 2

Пълното възстановяване на символа на американската армия приключва за една година, като на 11 септември 2002 г. всички крила на сградата са използваеми. Едно от основните подобрения е замяната на всички прозорци с бронирани. 

Ето и няколко цифри, описващи мащабите на най-голямата административна сграда в света:

Теренът, на който е разположен Пентагонът (основната и допълнителните сгради), е 2.4 км2.

Основната сграда е с площ от 20 000 м², а цялата застроена площ е 117 000 м².

Общата разгърната площ на сградата е 620 000 м².

Основната сграда е на седем етажа - пет над и два под земята.

Дължината на всяка от петте страни на зданието, което е изградено във формата на правилен петоъгълник, е 281 м, а периметърът му е около 1405 м. Основната сграда се издига на 24 м височина.

Общата дължина на коридорите е 28 км.

Сградата има 7754 прозореца, 131 стълбища, 19 ескалатора и 13 асансьора.

Общото пешеходно разстояние в сградата е около 44 км, но ако вървите бързо през централния двор, можете да се придвижвате между най-отдалечените й точки за по-малко от десет минути. Работещите имат достъп и до моторизирани скутери, които се движат със скорост около 5 км в час.

Служителите, работещи в Пентагона, са около 26 000 души.

Те провеждат дневно около 200 000 телефонни разговора, а месечно се обработват около 1 200 000 писма.

За работещите и посетителите има 8770 места за паркиране, като площта на 16-те паркинга е 270 000 м².

Повече от 106 000 туристи посещават Пентагона всяка година.