След първите три месеца на 2024 г. Виена Иншурънс Груп отчита ръст от 11% на брутните записани премии до 4,3 млрд. евро. С коефициент на платежоспособност на ниво от 262% към 31 март 2024 г., Групата продължава да има отлична капитализация.

Брутни записани премии в размер на 4 297 млн. евро

През първото тримесечие на 2024 г. VIG генерира общ обем на брутните записани премии от 4297 млн. евро, представляващ увеличение с 11% или 426 млн. евро спрямо миналогодишния размер от 3871 млн. евро. „VIG отново отчита двуцифрен ръст на премиите през първите три месеца на 2024 г. Това стабилно увеличение на премиите се дължи на цялостните добри резултати от дейността,“ обясни Хартвиг Льогер, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп.

В Австрия брутните записани премии нарастват със 7,8% до 1510 млн. евро. В Чехия се наблюдава лек спад свързан с валутата, с 0,6% до 621 млн. евро, а в Полша обемът на брутните записани премии нараства със 7,9% до 416 млн. евро. В сегмента на разширения регион на ЦИЕ, който включва Албания и Косово, Прибалтийските държави, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Молдова, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Украйна и Унгария, брутните записани премии постигат ръст от 10% до 1142 млн. евро. Сегментът на специалните пазари, с Германия, Грузия, Лихтенщайн и Турция, също бележи особено добро развитие с увеличение на брутните записани премии от 23,9% до 349 млн. евро.

Коефициент на платежоспособност от 262%

Коефициентът на платежоспособност на Групата в края на първите три месеца на 2024 г. е 262% (вкл. преходни мерки), като остава на много високо ниво и подчертава изключителната капиталова сила и устойчивост на Групата.

Положителна перспектива

Съгласно най-новата прогноза на Виенския институт за международни икономически изследвания (wiiw) от пролетта, повечето страни в ЦИЕ ще се развиват в положителна посока, особено най-младите членки на ЕС от тях. „През май 2024 г. се навършват 20 години от разширението на ЕС на изток. Това е едно от най-значимите геополитически решения на Европейския съюз и важна стъпка за VIG, тъй като успяхме да се възползваме от проспериращите икономики. Ние развиваме дейност в осем от десетте страни, част от разширението на изток, и сме пазарен лидер в шест от тях. Предвид нашата успешна широка диверсификация в регион в растеж, оставаме оптимисти за развитието на бизнеса през 2024 г. и в бъдеще, независимо от продължаващата геополитическа несигурност,“ посочи Хартвиг Льогер, подчертавайки фокуса върху региона на ЦИЕ. На база резултатите от първото тримесечие на годината, ръководството на VIG потвърждава перспективата за постигане на печалба преди облагане в диапазон от 825 до 875 млн. евро за финансовата 2024 година.

Информация за отчитането

От 1 януари 2023 г. Виена Иншурънс Груп изготвя своите отчети съгласно новите счетоводни стандарти МСФО 17 (Застрахователни договори) и МСФО 9 (Финансови инструменти). Брутните записани премии не са част от задължителното отчитане съгласно МСФО, но продължават да бъдат представяни. Брутните записани премии за 2024 г. се базират на МСФО 17, а брутните записани премии за 2023 г. – на МСФО 4.

Vienna Insurance Group (VIG) е водещата застрахователна група в целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Над 50 застрахователни компании и пенсионни фондове от 30 страни формират Групата, която може да се похвали с дългогодишна традиция, силни марки и близка връзка с клиентите. Близо 29 000 служители на VIG се грижат ежедневно за потребностите на над 32 милиона клиенти. Акциите на VIG се търгуват на Виенската фондова борса от 1994 г., на Пражката фондова борса от 2008 г. и на фондовата борса в Будапеща от 2022 г. Групата има рейтинг от „A+“ със стабилна перспектива от международно признатата рейтингова агенция Standard & Poor's. VIG си сътрудничи активно с Erste Group, най-голямата банка за индивидуално банкиране в Централна и Източна Европа.

Настоящото съобщение съдържа прогнозни изявления относно развитието на Виена Иншурънс Груп (VIG) в бъдеще. Тези изявления се основават на текущи предположения и прогнозни очаквания от страна на управлението на Групата. Промени в цялостното икономическо развитие, пазарните условия в бъдеще, капиталовите пазари или други обстоятелства биха могли да доведат до реални събития или резултати, които значително се различават от настоящите прогнозни изявления. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe не поема отговорност за актуализиране на тези прогнозни изявления, нито за коригирането им въз основа на бъдещи събития или изменения.