Средствата, управлявани от застрахователните дружества, опериращи у нас, възлизат на 10.743 млрд. лв. към края на март 2024 г. 

Техният размер нараства с 460.3 млн. лв. (4.5%), в сравнение с края на март 2023 г. (10.283 млрд. лв.), а намалява с 53.4 млн. лв. (0.5%) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. (10.797 млрд. лева). 

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 287.4 млн. лв. (10.2%) – от 2.814 млрд. лв. към края на март 2023 г. до 3.102 млрд. лв. към края на същия месец на 2024 г. Спрямо края на декември 2023 г. (2.962 млрд. лв.) те нарастват със 139.5 млн. лв. (4.7%). 

Относителният им дял в общия размер на активите към края на март 2024 г. е 28.9% при 27.4% към края на първото тримесечие на 2023 г. и 27.4% в края на декември 2023 г.

Средствата, управлявани от дружествата по общо застраховане, нарастват със 172.9 млн. лв. (2.3%) – от 7.469 млрд. лв. към края на март 2023 г. до 7.642 млрд. лв. към края на същия месец на 2024 г., а намаляват със 192.9 млн. лв. (2.5%) спрямо края на декември 2023 г. (7.834 млрд. лева). 

Към края на март 2024 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71.1% при 72.6% в края на първото тримесечие на 2023 г., или без промяна спрямо три месеца по-рано. 

В инструментите, включени в активите на дружествата, към края на март 2024 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 566.9 млн. лв. (12.3%) до 5.19 млрд. лева. 

Спрямо края на март 2023 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 440.9 млн. лв. (20.4%) до 2.602 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции намаляват с 384.8 млн. лв. (34.2%) до 740.5 млн. лв., а депозитите нарастват с 43.1 млн. лв. (5.8%) до 784 млн. лева. 

В края на първото тримесечие на 2024 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 48.3% при 45% към края на същото тримесечие на 2023 г., на акциите и другите форми на собственост – 24.2% при 21% към края на март 2023 г., на вземанията от застрахователни операции – 6.9% при 10.9% към края на първото тримесечие на 2023 г. и на депозитите – 7.3% при 7.2% към края на март 2023 г.