Цената на тока се вдига с по малко всяка година. Комисията за енергийно и водно регулиране винаги намира резерви, за да ограничи исканите от енергодружествата цени, които в заявленията си през годините стигат до предложения за 70% поскъпване на нощната тарифа на тока, например.

Регулаторът обаче традиционно обявява проценти от 2 до 5 и така тушира напрежението в обществото. И въпреки че цената на тока пълзи плавно, сметките показват, че за последните 5 години вече плащаме с 20 на сто по-високи сметки за електроенергия. 

Най-много от 2019 г. насам са се увеличили цените за абонатите в Западна България, чиито мрежи преди се стопанисваха от ЧЕЗ, а сега от „Електрохолд”. Там натрупаното поскъпване на тока стига близо 21%. 

С процент по-малко е увеличението за абонатите на ЕВН или това са жителите на Югоизточна България, а най-скромно са се вдигнали цените на тока в Североизточна България, където доставчик е „Енерго-Про” – със 16.7 на сто.

В сметките са включени и последните предложения на Комисията за енергийно и водно регулиране за новия регулаторен период, който трябва да започне на 1 юли тази година и да продължи до 30 юни 2025 г. 

Повече вижте на darik.bg