Тъй като изкуственият интелект и роботите продължават да се развиват и да навлизат в работните процеди, почти всяка професия ще се промени.

И темпото на тази промяна ще продължи да се ускорява, докато навлизаме в четвъртата индустриална революция, прогнозира Forbes.

Но и с най-новата вълна от технологии работата ще стане повече, а не по-малко „човешка“. Повтарящите се задачи ще бъдат автоматизирани, но хората все още ще бъдат критично важни за изпълнението на онези процеси, които разчитат на ясно изразени човешки умения, невъзможни за възпроизвеждане от компютрите.

Най-успешните хора на работното място на бъдещето ще бъдат тези, които култивират меки умения.

Ето 16-те най-важни от тях, върху чието придобиване и подорбяване трябва да се фокусирате, за да процъфтявате в бъдещия работен свят:

1. Критично мислене - способността да откривате надеждни данни и да ги използвате за вземане на решения

2. Преценка и вземане на комплексни решения – разбиране на по-широкото въздействие на решенията ви

3. Емоционална интелигентност и емпатия – способността да осъзнавате и контролирате своите емоции и емоциите на другите

4. Креативност – способността да си представяте, мечтаете и генерирате нови идеи

5. Сътрудничество и работа в екип – интегриране и ефективна работа с колегите

6. Умения за междуличностна комуникация – да можете да слушате, разбирате и предавате идеите си

7. Работа на свободна практика или на краткосрочен договор – разбиране и ориентиране в икономиката на фрилансърите (гъвкавата работна среда на бъдещето)

8. Адаптивност и гъвкавост – да имате адаптивен начин на мислене и да сте отворени за смени на работното място

9. Културна интелигентност и приемане на многообразието – осъзнаване на многообразието и факта, че работните места и обществата стават все по-пъстри, както и способност да общувате и да работите ефективно с колеги от различен произход

10. Етично съзнание – разбиране на етичните последици от работата и технологиите върху клиенти, служители и други заинтересовани страни (включително околната среда)

11. Лидерство – отлично представяне в ръководни групи (на върха на организацията, както и в цялата компания)

12. Управление на марката (вашето име) и работата в професионална мрежа – изграждане на взаимоотношения, разширяване на вашата мрежа и поддържане на вашата онлайн и офлайн репутация

13. Управление на времето – по-ефективни и ефикасни в работния процес

14. Любопитство и непрекъснато учене – продължаване на развитието и обучението за личен и професионален растеж

15. Прегръщане и празнуване на промяната – приемане и управление на промените, когато се случват на работното място

16. Грижа за себе си – намиране на баланс между работа и личен живот и грижа за физическото и психическо здраве