Община Несебър и Центърът по подводна археология разработват нов туристически продукт – разходка из подводните археологически забележителности на Несебър.

За целта са набелязани няколко маршрута до места, на който са идентифицирани интересни за науката обекти, останали потопени вследствие на покачване на морското равнище.

Голяма част от тях са в процес на проучване - събира се информация за разработване на достъпни за непрофесионалистите маршрути и за експониране и адаптиране на намиращите се под водната повърхност недвижими паметници.

Повече ще откриете на darik.bg