В Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч стартира изграждане на център за високи постижения в професионалното обучение и образование. Проектът е на стойност 3.3 млн. лв. и се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост.

Колективът на гимназията запозна заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова с проекта, който се реализира съвместно с общината, както и с възможностите за модернизиране на обучението в тази област.

Предвижда се изграждане на Ветеринарно–медицинска клиника, лаборатория по храните, зала за обучения и събития, библиотека, спортна площадка, благоустрояване на двора за извънкласна и спортна дейност, фотоволтаична система, високотехнологично оборудване и модерно обзавеждане на цялото училище.

Зам.-министър Михайлова посети строителната площадка за новия център, където вече се работи активно. В кабинета по вътрешни болести д-р Николай Николов направи демонстрация на триизмерни животински модели.

Зам.-министър Михайлова разгледа STEM центъра на училището и проведе работна срещу с педагогическия колектив, ръководен от директора Габриела Георгиева. Акцент в разговора бяха квалификацията на учителите, прилагането на иновативни практики в професионалното образоване, както и проследяващ анализ на резултатите от НВО и ДЗИ.

Учителите запознаха Таня Михайлова с темите, с които са участвали в Регионален семинар за развитие на ветеринарната работна сила в Източна Европа в края на юни в Букурещ.

Те са акцентирали върху продължаващото образование и квалификация с акцент върху работата със съвременна апаратура, което е част от възможностите на проекта за център за високи постижения в Ловеч.