Норвежкият държавен инвестиционен фонд, който управлява активи на стойност 1.2 трлн. долара и е най-големият в света, обяви, че ще декарбонизира инвестициите си, оказвайки натиск върху компаниите да ограничат вредните си емисии до нула до 2050 г., което съответства на насоките от Парижкото споразумение за изменението на климата.

Фондът инвестира за бъдещите поколения печалбите на най-големия производител на петрол и природен газ в Западна Европа в акции, облигации, имоти и ВЕИ проекти в чужбина.

"Нашата дългосрочна доходност ще зависи напълно от това как компаниите в нашия портфейл управляват прехода към общество с нулеви емисии," заяви в изявление главният изпълнителен директор Николай Танген от Norges Bank Investment Management.

Обявеният днес план идва след предложение, направено през април от страна на норвежкото правителство, в което се казваше, че фондът трябва да оказва натиск над 9 300-те компании, в които има дялове да ограничат вредните си емисии до нула до 2050 г.

"Ще ангажираме компаниите да достигнат тази цел, като зададем правдоподобни предварителни цели и създадем планове за намаляване на техните преки и косвени емисии на вредни газове," заяви Карин Смит Ихеначо, директор Корпоративно управление.

Фондът е заявявал преди, че няма да продава дяловете си, за да постига тези цели, а вместо това ще бъде "активен акционер", за да влияе върху промяната.

Фондът притежава средно 1.3% от всички листнати акции по света, а ако активите му се разпределят, на всеки норвежки мъж, жена и дете се падат по 219 000 долара.