На 1 януари 2023 г. Хърватия се очаква да въведе еврото като официална валута. Хърватската куна ще отиде в историята, а страната ще се превърне в 20-ия член на еврозоната.

Използването на еврото като официална валута се очаква да предотврати валутните рискове и да донесе сигурност във времена на криза. Целта е икономиката да стане по-устойчива, а стандартът на живот на хърватите да се подобри в дългосрочен план.

Еврото ще предостави на хърватските граждани по-голяма достъпност до Европейския съюз, тъй като разходите за най-различни трансакции ще бъдат по-ниски. Някои жители на страната обаче се опасяват, че въвеждането на еврото може да доведе до увеличение на цените на стоките и услугите.

Етапи на въвеждането на еврото 

С влизането си в европейския съюз през 2013 г. Хърватия се задължи да приеме еврото като своя валута след покриване на Критериите за конвергенция и присъединяване към еврозоната.

На 12 юли 2022 г. съветът на Европейския съюз одобри окончателното присъединяване на Хърватия към еврозоната. Така еврото ще стане официална валута в страната от 1 януари 2023 г., вместо хърватската куна.

Преходът от куната към еврото включва три етапа:

- Подготвителен период 
- Период на двойно обращение на куната и еврото
- Период след приключването на периода на двойното обращение

Периодът на подготовка започна веднага, след като Съветът на Европа обяви официалното решение. Той ще продължи до датата на въвеждането на еврото. Задължението за двойното указване на цените влезе в сила на 5 септември и ще продължи до края на декември 2023 г. 

Това означава, че цените на стоките и услугите и други парични стойности в сраната трябва да се посочват в евро и куни.

Целта на двойното обявяване е да се избегнат манипулации на цените по време на преизчисляването, като става въпрос за необосновано увеличение на цените и неправилни преизчисления.

Двойното обявяване на цените би трябвало да улесни фирмите, както и да помогне на хърватските граждани да свикнат с еврото.

То трябва да бъде недвусмислено, лесно видимо и четливо. При преизчисляването трябва да се използва пълният фиксиран обменен курс. В добавка към еврото и куната, могат да бъдат изписвани и други валути.

Белгия - страната на диамантите, шоколада и билярдните топки

Фирмите имат правото да променят цените на стоките и услугите си в периода на двойното обявяване и до края на 2023 г. Тези промени обаче не трябва да са свързани с въвеждането на еврото.

Периодът на двойно обращение започва на 1 януари 2023 г. и ще продължи само две седмици. В този период ще се използват едновременно и еврото, и куната.

Съветът на Европейския съюз определи фиксиран обменен курс за преизчисляването на куните в евро - 1 евро = 7.53450 куни), който трябва да бъде използван при всички изчисления.

Резултатът трябва да бъде закръглян до два знака след десетичната запетая въз основа на третия знак след нея. Ако третият десетичен знак е по-малък от 5, вторият десетичен знак остава същият. Ако третият десетичен знак е равен или по-голям от 5, вторият десетичен знак се увеличава с единица.

Пример: 

69.99 куни/7.53450 куни = 9.289269360 евро = 9.29 евро
189.99 куни/ 7.53450 куни = 25.2016006370 евро = 25.20 евро

Притежателите на сметки в хърватски банки, които използват отделни сметки за куни и евро, ще могат да закриват една или повече сметки безплатно в рамките на 60 дни от 1 януари 2023 г. Освен това те ще могат да прехвърлят средства само в една сметка в същата банка. По този начин ще избегнат допълнителни разходи, като такси за управление на сметките.

На 1 януари 2023 г. банките автоматично ще конвертират куните във всички банкови сметки в евро. Премиерът Андрей Пленкович дори призова гражданите, които държат пари вкъщи, да ги депозират в банките, за да улеснят процеса по въвеждане на еврото. 

Търговските банки ще предлагат обмяна на куни в евро през цялата 2023 г. В първите шест месеца ще е възможно хърватските куни да се обменят без такса в търговските банки, както и в държавната финансова агенция FINA, и в пощенските клонове в страната. 

От 2024 г. Хърватската народна банка ще обменя банкноти без краен срок и монети до 2026 г. 

Пазаруване 

Потребителите ще могат да плащат за стоки и услуги в брой в евро и куни по време на периода на двойно обращение. Това може да постави под натиск търговците ви доставчиците на услуги, тъй като те ще бъдат задължени да връщат евро, когато е възможно.

Ако не могат да върнат ресто изцяло в евро, те могат да върнат в куни или комбинация от евро и куни. Това вероятно ще се случва често в провинциалните райони, където магазините и доставчиците на услуги имат ограничен достъп до банки.

Хърватските граждани са притеснени, че въвеждането на еврото може да доведе до повишение на цените. В страната има инициатива на име Etički kodeks (Етичен кодекс), която би трябвало да предотврати това. 

Хърватските компании, които се присъединят към инициативата и изчисляват коректно цените, ще се сдобият с разпознаваемо лого. След това те могат да показват това лого, така че жителите да знаят, че изчисляват цените правилно.