Разходите за пенсии от Държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите девет месеца на годината са с над 1.4 милиарда лева повече спрямо същия период на 2021 г. Това съобщават от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Към 30 септември 2022 г. общият размер на отчетените приходи е 7.26 млрд. лева, което представлява 75% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 603.2 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 12.9 млрд. лева, или 70.7% от заложените в плана за годината. Пенсиите заемат най-голям дял от разходите в структурата на общите разходи в бюджета на ДОО – 11.08 млрд. лева, или 71.5% от от плана за годината.

За изплащане на т.нар. ковид добавки от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 742.2 млн. лв. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56.9 млн. лв.

От 1 октомври 2022 г. бяха преизчислени отпуснатите до края на 2021 г. трудови пенсии. Това са пенсиите за осигурителен стаж и възраст, инвалидност поради общо заболяване, инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствени пенсии, изчислени от тях.

В тази категория влизат и пенсиите за военна и за гражданска инвалидност, ако размерът им, като по-благоприятен, е определен като за пенсия за трудова злополука и професионална болест (лични и наследствени), както и вдовишките добавки, изчислени от пенсии за трудова дейност.

След преизчисленията на пенсиите за трудова дейност и различните добавки към тях от 1 октомври т.г. увеличение на сумите ще получат 894 249 пенсионери. Общият брой граждани с пенсии за трудова дейност у нас е 1 974 973, което означава, че 45.3% от пенсионерите получават по-голяма сума от пенсии и добавки през октомври, в сравнение със септември.

Втората по значимост и големина група разходи в бюджета на ДОО са паричните обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 септември 2022 г. са в размер на 1.55 млрд. лева, или 68% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за деветте месеца на годината са с 51.8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 69 млн. лв., което представлява 65.4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 2.1 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2021 г.