Търговията между Обединеното кралство и Европейския съюз е намаляла значително след брекзит. Това сочат данните от доклад на Института за икономически и социални изследвания (ESRI) 

Използвайки източници на данни от Великобритания и ЕС, базираният в Дъблин институт изчислява, че търговията от Обединеното кралство към ЕС е намаляла с 16%, а оборотът от ЕС към Обединеното кралство бележи спад от 20% от 1 януари 2021 г. насам.

Докладът отбелязва още, че Обединеното кралство традиционно е по-важно като дестинация за износ от ЕС, отколкото като износител за Европа.

Според данните на института, Ирландия е изключение, в сравнение с останалата част от ЕС, когато става въпрос за търговия с Обединеното кралство.

Експертите на ESRI установяват, че за 27-те държави от Общността процентът на износа от Обединеното кралство представлява 4% от общия внос, намалявайки леко до 3% през 2021 г.

За сравнение, вносът от Обединеното кралство представлява почти една трета, или 31%, от ирландския внос през 2015 г., намалявайки до 28% през 2019 г. и 19% през 2021 г.

Докладът цитира „тясно интегрираните сектори на търговия на едро и дребно“ между Ирландия и Обединеното кралство като един от факторите, които допринасят за това.

От гледна точка на износа, този на ЕС за Обединеното кралство представлява 7% от общия износ на Общността през 2015 г., преди да спадне до 6% през 2019 г. и 5% през 2021 г.

Ирландският износ за Обединеното кралство спада от 14% от общия експорт на страната през 2015 г., преди да намалее до 10% през 2019 г. и да се повиши леко до 11% през 2021 г.

Авторите на доклада предполагат, че липсата на значителна промяна в износа от Ирландия за Обединеното кралство може да се дължи на увеличената търговия със Северна Ирландия.