От началото на пандемията у нас са осъществени плащания с банкови карти за над 50 млрд. лв., показва справка на Darik Business Review на база данни от централната ни банка.

Ръстът при онлайн покупките, както и все по-честите разплащания с карти във физическите магазини, доведоха до сериозно повишение в ползването на картите.

Нещо повече – данните за първите шест месеца на 2022 г. са идентични с постигнатото за цялата 2019 г., или иначе казано - годината преди пандемията от COVID-19.

В периода от 1 януари до 30 юни у нас са осъществени 172.4 млн. плащания за 11.3 млрд. лв. Средната стойност на едно плащане е малко над 65 лева.

От тях – плащанията в България са за 7.9 млрд. лв., а в чужбина – за 3.4 млрд. лв.

Плащанията през ПОС терминалните устройства са за 8.7 млрд. лв., а дистанционно (през интернет) платихме стоки и услуги за 2.6 млрд. лв.

2020 – 2021 година

Припомняме, че за цялата 2021 г. плащанията с карти възлязоха на 17.8 млрд. лв. Година по-рано статистиката на БНБ отчете плащания за 12.6 млрд. лв.

Ръст се отчита във всички категории. Картовите плащания в България се увеличиха от 9 на 12.7 млрд. лв., а в чужбина – от 3.5 млрд. лв. на 5.1 млрд. лв.

Общо 9.9 млрд. лв. са плащанията, инициирани през ПОС терминалните устройства за 2020 г., а година по-късно те са за 13.7 млрд. лв.

Покупките през интернет растат от 2.7 млрд. лв. на 4.1 млрд. лв.

2019 година

Данните за 2019 г. са малко по-ниски от тези за 2020 г. Ревизираните цифри показват плащания за 11.9 млрд. лв., от които 9.3 млрд. лв. на ПОС терминали и 2.6 млрд. лв., платени през интернет.