В Европейския съюз всяка година се изхвърлят средно около 127 килограма храна на човек от населението, по данни на Евростат. Домакинствата изхвърлят 55% от хранителните отпадъци, или около 70 кг на човек. Останалите 45% са отпадъци, генерирани по веригата за доставка на храни, включително земеделие, риболов, производство на хранителни продукти и напитки,  магазини и заведения за хранене. 

Тази информация идва от първия мониторинг на хранителните отпадъци в целия ЕС, публикуван днес от Евростат. Статията представя няколко констатации от по-подробната статия с обяснение на статистиката.

На секторите от първичното производство (земеделие, риболов и аквакултури) се падат 14 кг хранителни отпадъци на човек, или 11% от общото количество, а на производството на хранителни продукти и напитки - 23 кг на жител, или 18%. И в двата сектора се прилагат стратегии за намаляване на хранителните отпадъци.

Ресторантите и останалите заведения за хранене генерират 12 кг хранителни отпадъци на човек (9%), докато търговията на дребно е секторът с най-малко количество хранителни отпадъци - 9 кг на човек, или 7% от всички. 

В България на човек от населението се изхвърлят средно 86 килограма храна, което е доста под средното ниво за ЕС. С по-малко генерирани хранителни отпадъци са само Словения (68 кг), Хърватия (71 кг) и Словакия (83 кг). 

Първичното производство у нас генерира 38.4% от общото количество на хранителните отпадъци, преработвателната промишленост - 26.7%, а заведенията и търговията на дребно - по 2.3%. На домакинствата се падат останалите малко над 30%, като този дял също е много под средния за ЕС. 

Най-много хранителни отпадъци на човек се изхвърлят в Кипър (397 кг), Дания (221 кг), Гърция (191 кг) и Португалия (184 кг).