Пазарът за растеж на МСП beam е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании у нас.

От началото на 2022 г. на този пазар се листнаха две нови компании – Уебит Инвестмънт Нетуърк и Бии Смарт Текнолоджис.

Днес ще проверим как се представят книжата на търгуваните дружества на Beam пазара от 1 януари до 27 октомври 2022 г.

Най-добро представяне се наблюдава при Дронамикс Кепитъл, които отчитат доходност от близо 43% към днешна дата. Те започнаха годината при цена от 2.14 лева за ценна книга, а днес вече се търгуват при 3.06 лева.

С по 3% по-висока цена от датата им на листване на Българска фондова борса са Уебит Инвестмънт Нетуърк и Ейч Ар Кепитъл. На минимален плюс са още и акциите на Биодит, които наскоро успешно увеличиха капитала си.

Именно таква процедура в момента осъществяват и от Син Карс Индъстри. Книжата на компанията отчитат спад от 3.48% преди началото на днешната борсова сесия.

По-голям спад има при най-новото публично дружество Бии Смарт Текнолоджис (-9.09%), докато понижението при Инфинити Капитал е от 11.76%.

Най-големи загуби за акционерите носят Смарт Органик и Импулс I, където се отчитат понижения от съответно 19.35 и 22.96%.

Пониженията на пазарите в Европа и САЩ несъмнено влияят и на пазара на растеж на Българска фондова борса. Това временно стопира плановете на поне 10 нови компании, които имат намерения да се листнат на борсата.

Именно толкова са дружествата, които в момента инвестиционните посредници подготвят за излизане на борсата, коментират източници на Darik Business Review.