Природният газ поевтинява с 47% през ноември.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 123.01 лв./MWh.

От енергийния регулатор посочват, че на тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

През октомври утвърдената от регулатора цена беше 233.36 лв./MWh, което означава поевтиняване от 47%.

Заради по-ниската цена няма да се повишават цените на парното и топлата вода от 1 януари 2023 г., обещават от КЕВР. Тази цена е и почти двойно по-ниска от прага от 250лв./MWh, над който родният бизнес настояваше за компенсации.

Общото прогнозно количество природен газ за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника на доставка.

По-ниската цена за ноември се дължи на конкурентните ценови условия по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан. Цената на тези количества е формирана изцяло от котировките на петрола за период от 6 месеца назад и не зависи от динамиката на борсовите цени на европейските газови пазари.

Важна роля за по-ниската цена имат конкурентните цени, получени на проведените търгове за доставка на втечнен природен газ и чувствителното намаление на борсовите индекси на международните газови пазари, посочват още от КЕВР. Спрямо актуалните газови индекси постигнатите от „Булгаргаз“ отстъпки варират между 38% и 50%.