Служебният кабинет предлага всички фирми, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, да бъдат обложени с допълнителен данък за тази и следващата година.

Правителството е внесло в парламента промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които предвиждат облагане с 33% от горницата над среднопретеглената печалба за последните четири години. Това облагане е наречено "временна солидарна вноска", съобщава Клуб Z.

Това означава, че не само рафинерията "Лукойл", за която се прави промяната, ще трябва да плати по-голям данък за свръхпечалбата си, но и други фирми от посочените икономически дейности.

ЕС договори динамичен ценови таван на тока и газа

Служебният министър на енергетиката Росен Христов и минисърът на икономиката Никола Стоянов вече лансираха идеята за облагане на свръхпечалбата на "Лукойл" с цел да се постигне понижение на крайните цени на горивата у нас. От предлаганата законова промяна не е ясно как реално може да стане това.

От ГЕРБ също обявиха, че ще предложат законови промени със същата цел.

Цените на петрола падат. Ами горивата?

Eнергийната комисия в парламента ще обсъди решение, с което да задължи служебното правителство да предприеме мерки за намаляване на цените на горивата. Ще бъде обсъдено и предложение за нови компенсации за тока, който плащат небитовите потребители, след 1 януари 2023 г.