Възходът на социалните мрежи превръща т. нар. "социална търговия" в съществена част от общия пазар на онлайн покупките.

Според данните на електронното издание SafeBettingSites, се очаква социалната търговия да генерира приходи от 724 милиарда долара през 2022 г.

Този сегмент включва маркетинга и продажбите на продукти и услуги в платформите на социалните мрежи, като Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp, Pinterest и други. Все повече търговци присъстват в това пространство, а продажбите, генерирани през тези канали, растат с много бързи темпове.  

Годишните приходи от социална търговия се очаква да продължат да се увеличават стабилно през следващите години. Според прогнозите, този пазар би трябвало да расте с очакван комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 30.8% в периода от 2022 до 2030 г. 

До 2030 г. годишният приход от социална търговия се очаква да достигне колосалните 6.2 трилиона долара.

Къде са най-популярни този тип пазарни платформи?

Популярността на този тип пазарни платформи обаче не е еднаква навсякъде по света.

Според глобално проучване, включващо 31 040 респонденти на възраст над 16 години, Тайланд има най-висок процент на приемане на социална търговия през 2022 г. Данните показват, че 85% от онлайн купувачите в Тайланд са правили покупки чрез социални мрежи.

След Тайланд се нареждат други азиатски икономики, като Индия (86%), ОАЕ (86%) и Китай (84%).

На противоположния край на скалата се намират развитите икономики от Западна Европа и Япония. Онлайн купувачите през социалните мрежи в Германия са 48% от всички, в Обединеното кралство са 47%, във Франция - 41%.

В Япония социалната търговия е най-слабо разпространена със само 35% от купувачите, които някога са пазарували директно през социалните мрежи.

Коя социална мрежа доминира?

Що се отнася до отделните платформи, Facebook в момента доминира в сегмента социалната търговия. Според проучването, 33% от глобалните онлайн купувачи казват, че е вероятно да пазаруват във Facebook тази година.

Instagram е втората най-популярна платформа за социална търговия, като 24% от онлайн купувачите планират да я използват.  И двете платформи са собственост на една и съща компания - Meta. 

Сред останалите играчи в сектора на социалната търговия са още TikTok, WhatsApp и Pinterest.