Инвестиционната компания на Уорън Бъфет вече разполага със 109 млрд. долара свободни парични средства.

През последното тримесечие Berkshire Hathaway обяви, че е изкупила обратно собствени акции за 1.05 млрд. долара. Общо от началото на годината са изкупени собствени книжа за 5.25 млрд. долара.

Това би означавало, че мениджърите на компанията са на мнение, че акциите са подценени.

От началото на 2022 г. книжата на Berkshire Hathaway са отчели спад от едва 4 на сто спрямо понижение от над 20% при широкия индекс S&P500.

Спадът на капиталовите пазари през последните месеци обаче не се отразява добре на Бъфет, който е известен с дългосрочната си стратегия.

За предходните три месеца Berkshire отчита загуба от 2.69 млрд. долара спрямо печалба от 10.34 млрд. долара година по-рано.

Тримесечната загуба идва, след като инвестиционното му портфолио отчита спад от 10.1 млрд. долара. От началото на годината порфейлът на Бъфет се е обезценил с 63.9 млрд. долара.

Легендарният инвеститор отново повтори пред акционерите си, че тримесечните инвестиционни загуби са без особено значение.