Европейската централна банка, Федералният резерв в САЩ и редица други централни банки по света повишиха значително основните си лихви в последните месеци.

У нас лихвите по новите заеми вече започнаха да се покачват, като през ноември част от банките предлагат по-високи лихвени проценти, най-вече по кредитите с фиксирани лихви.

Увеличението първоначално ще засегне новите кредитополучатели, а след нова година това ще се отрази и на старите кредити.

Пет седмици преди края на 2022 г. екипът на Darik Business review изчисли колко са необслужените заеми в банковата ни система.

В момента тези нива не са никак притеснителни, но предстои тежка зима на фона на настъпващата рецесия.

Жилищните кредити

Общо 97.35% от кредитите, обезпечени с жилищен имот, се обслужват редовно към 30 септември, сочат данни на Бъларска народна банка.

Едва 1.47% от заемите, равняващи се на 259 млн. лв., имат забавяне от по-малко от 90 дни. Други 0.16 и 1.02% имат просрочие от 90 до 180 дни и над 180 дни.

Потребителските кредити

Макар и с по-малки месечни вноски, потребителските кредити се характеризират с по-високи лихви.

Данните към края на третото тримесечие показват, че 4.68% от заемите, равняващи се на 750 млн. лв., не са обслужвани повече от 6 месеца.

Други 116 млн. лв., или 0.73%, имат просрочия между 90 и 180 дни, а 351 млн. лв., или 2.19% от всички потребителски кредити, имат забавяне от по-малко от 90 дни.

Банковата система

Общо 95.02% от заемите на домакинствата днес се обслужват редовно. Година по-рано този процент беше 93.56 на сто.