През септември средният лихвен процент по жилищните кредити в левове у нас се понижава до нов исторически минимум – 2.46%.

Досегашният рекорд беше от юли – 2.47%, а за август последва леко увеличение – 2.49%.

Лихвените нива в края на септември са с 0.21 пр. п. по-ниски спрямо година по-рано, сочат изнесените днес данни от централната ни банка.

През септември банките са отпуснали 520.9 млн. лв. жилищни кредити, от които 142.2 млн. лв. са предоговорени заеми, както и такива за рефинансиране на стари задължения.

Месец по-рано сумата беше дори по-висока – 565.8 млн. лв. Рекордните за 2022 г. ипотеки на месечна база бяха отпуснати през юни – 611.1 млн. лв.

За първите девет месеца на годината общата отпусната сума под формата на жилищни кредити вече е приблизително 4.7 млрд. лв. От тях 1.35 млрд. лв., или почти 29%, са кредити за рефинансиране.

През септември са отпуснати 647.5 млн. лв. кредити за потребление спрямо 731.6 млн. лв. месец по-рано.

Общата сума от началото на 2022 г. възлиза на 6.13 млрд. лв., от които 16%, или 951 млн. лв., са заеми с предоговорена лихва или с цел рефинансиране на стари задължения.

Ще последва ли повишение на лихвите по кредитите?

С повишението на основните лихви в САЩ и Европа, съответно от страна на Фед и ЕЦБ, съвсем нормално би било това да се отрази и у нас.

Първоначално то ще засегне новите клиенти на банките, а от 2023 г. и старите задължения. Процесът вече започна както в Западна Европа, така и в САЩ.

В най-голямата икономика в света лихвите по жилищните кредити стартираха годината на ниво от 3%, а днес вече са над 7%.