Рисковете за финансовата система на Европа се увеличават поради потенциално токсична комбинация от рецесия, растяща инфлация, затягане на финансовите условия и по-ниска ликвидност, предупреди в сряда ЕЦБ, цитирана от Клуб Z и БНР. 

"Домакинствата и фирмите в еврозоната вече усещат ефектите от по-високата инфлация и по-слабата икономическа активност на фона на продължаващата енергийна криза, предизвикана от войната в Украйна", посочи зам.-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос при представяне на последния доклад на централната банка за европейска финансова стабилност, което се прави на всеки шест месеца.

От ЕЦБ смятат, че високата инфлация, растящата вероятност от рецесия в еврозоната и нарастващите разходи за финансиране "поставят нарастващи предизвикателства" за задлъжнелите домакинства, предприятия и правителства, което може да доведе до фалити и до по-голяма нестабилност на финансовите пазари.

ЕК прогнозира инфлация от 12.8% у нас

Неотдавнашните сътресения на британския пазар на облигации и финансовата криза, която удари европейските енергийни търговци, подчертаха как финансовата система в региона е все по-уязвима по отношение на резки движения на пазарните цени, които биха могли да се прелеят в по-широка криза, предупреждава ЕЦБ.

Доставчиците на енергия са известни с покупката и продажбата на петрол, газ и електричество, но също така са големи търговци на дериватни финансови инструменти, като опции за покупка или продажба на газ на фиксирана цена в бъдеще, дейност, която изостри енергийната криза.

Регулаторите и политиците проучват дали използването от компаниите на такива сложни инструменти, до голяма степен нерегулирани, заплашва финансовата стабилност. ЕЦБ, която е пазител на стабилността, заключи, че макар да няма непосредствена опасност, това представлява заплаха.

"Не за първи път ни беше напомнено, че когато финансовите позиции са с ливъридж (б.р. - финансов лост, който означава употребата на капитал взет назаем като източник на финансиране при инвестиции) или когато експозициите са създадени чрез дериватни финансов инструменти, въздействието на пазарните сътресения често се усеща далеч отвъд инвеститорите, които са пряко засегнати", посочи Де Гиндос.

ЕЦБ призовава глобалните регулатори, които да са координирани от Съвета за финансова стабилност (FSB), да ускорят работата си, за да се справят с уязвимостта на небанковия финансов сектор по отношение на сривове при наличните средства.

"Устойчивостта и печалбите на банките се възползват от по-високите лихвени проценти, но заплахите за качеството на активите може да доведат до по-високи нужди от заделени провизии", предупреди ЕЦБ.