Днес е Международният ден без тютюнопушене. По традиция денят се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Министерството на здравеопазването призовава всеки пушач на този ден да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

По данни на Световната здравна организация в световен мащаб тютюнопушенето убива един човек на всеки четири секунди. Повече от 7 млн. от тези смъртни случаи са резултат от директна употреба на тютюн, докато около 1.2 млн. се случват при непушачи, изложени на тютюнев дим. Употребата на тютюн е пряко свързана с четирите най-разпространени незаразни заболявания: сърдечно-съдови заболявания, рак, хронични респираторни заболявания и диабет.

В България 34.5% от населението на възраст над 20 г. са ежедневни пушачи (по предварителни данни от проведеното през 2020 г. Национално проучване на факторите на риска за здравето на НЦОЗА). 

Проблемът с тютюнопушенето сред подрастващите продължава да е актуален. Резултатите от изследването показват, че 26.3% от анкетираните са правили опити да пушат цигари, с незначителен превес на момичетата (26.8%) над момчетата (25.6%). Почти всяко пето дете е настоящ пушач (настоящи пушачи – пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е малко по-висок (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

В България тютюнопушенето е било една от причините за приблизително 18% от всички смъртни случаи (по данни от Здравния профил на страната за 2021 г.).

По случай Международния ден без тютюнопушене, след 20 ноември 2022 г., Министерството на здравеопазването ще обяви на интернет страницата си финалистите в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, който се провежда в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Министерството на здравеопазването припомня, че през цялата година всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето в кабинетите за консултиранe и отказване от тютюнопушенето, които са разположени в регионалните здравни инспекции в областните градове. Повече информация може да получите на Националната телефонна линия за отказване от тютюнопушенето: 0700 10 323.