Вложенията на домакинствата във фондове нарастват до 2.126 млрд. лв. спрямо 2.076 млрд. лв. година по-рано, става ясно от данни на Българска народна банка.

Инвестициите в местни фондове са за 1.094 млрд. лв., а в чуждестранни – 1.031 млрд. лв.

Съотношението фондове/депозити

Днес съотношението фондове/депозити отново пада под 3 и възлиза на 2.98 спрямо 3.14 година по-рано. Това ще рече, че на всеки 33.55 лв. в депозит българските домакинства влагат по 1 лев във фондове.

Показателят е изключително нисък спрямо западните икономики и САЩ.

Над 1 500 фонда се предлагат у нас

Към 30 септември 2022 г. българските инвеститори имат възможност да запишат дялове от 1 511 фонда. Общо 1 354 от тях са управлявани от чуждестранни управляващи дружества, а 157 – от местни.

Инвестициите в местните фондове, по последни данни, възлизат на 2.64 млрд. лв., а в чуждестранни – на 5.53 млрд. лв.

Общият размер на вложенията във фондове към края на третото тримесечие на 2022 г. възлиза на 8.17 млрд. лв.

Те намаляват със 105 млн. лв. спрямо тримесечие по-рано, когато достигнаха рекордните 8.282 млрд. лв. Вложенията във фондове обаче нарастват с 401 млн. лв. спрямо година по-рано.

Застрахователните компании и пенсионните фондове

Застрахователите и пенсионните фондове продължават да са най-големият вложител в колективните инвестиционни схеми. Инвестициите им в чуждестранни фондове са за близо 3.4 млрд. лв., а в местни – за 707 млн. лв.